Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi

Dehqonobod tumani xalq ta`limi bo`limi

7-UMUMTA`LIM MAKTABI

Dars jadvali


Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Frantsuz tili
Seshanba
1 Matematika
2 Ona tili
3 Frantsuz tili
Chorshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Tabiatshunoslik
Payshanba
1 Ona tili
2 Matematika daftari
3 O`qish kitobi
Juma
1 Matematika
2 O`qish kitobi

Dushanba
1 Matematika
2 Ona tili
3 Ingliz tili
4 Texnologiya
5 Jismoniy tarbiya
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Ingliz tili
4 Matematika
5 Yo'l harakati qoidalari
Chorshanba
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Matematika
4 Jismoniy tarbiya
Payshanba
1 O`qish kitobi
2 Matematika
3 Tasviriy san`at
4 Musiqa
Juma
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Matematika
4 Tabiatshunoslik

Dushanba
1 Frantsuz tili
2 Ona tili
3 Matematika
Seshanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 O`qish kitobi
Chorshanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 O`qish kitobi
Payshanba
1 Matematika
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
Juma
1 Ingliz tili
2 Ona tili
3 Frantsuz tili
4 Matematika

Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Jismoniy tarbiya
4 Matematika
5 Jismoniy tarbiya
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
4 Odobnoma
5 Matematika
Chorshanba
1 Frantsuz tili
2 Tabiatshunoslik
3 Frantsuz tili
Payshanba
1 Matematika
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
4 Musiqa
5 Texnologiya
Juma
1 Matematika
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
4 Tasviriy san`at

Dushanba
1 Atrofimizdagi olam
2 Matematika
3 Tasviriy san`at
4 O`qish kitobi
5 Jismoniy tarbiya
Seshanba
1 Frantsuz tili
2 Jismoniy tarbiya
3 Ona tili
4 Matematika
5 Frantsuz tili
Chorshanba
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Matematika
4 Odobnoma
Payshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Texnologiya
Juma
1 Matematika
2 Ona tili
3 Musiqa
4 O`qish kitobi

Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Jismoniy tarbiya
3 Ona tili
4 Matematika
5 Odobnoma
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Ingliz tili
Chorshanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 Musiqa
4 Tabiatshunoslik
5 Tasviriy san`at
Payshanba
1 O`qish kitobi
2 Russkiy yazik
3 Ona tili
4 Matematika
5 Texnologiya
Juma
1 O`qish kitobi
2 Russkiy yazik
3 Matematika
4 Ingliz tili
5 Jismoniy tarbiya

Dushanba
1 Russkiy yazik
2 Ingliz tili
3 Ona tili
4 Matematika
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Musiqa
Chorshanba
1 Russkiy yazik
2 O`qish kitobi
3 Jismoniy tarbiya
4 Matematika
Payshanba
1 O`qish kitobi
2 Jismoniy tarbiya
3 Ona tili
4 Matematika
Juma
1 O`qish kitobi
2 Matematika
3 Ingliz tili
Shanba
1 Tabiatshunoslik
2 Tasviriy san`at
3 Odobnoma
4 Texnologiya

Dushanba
1 Jismoniy tarbiya
2 Frantsuz tili
3 O`qish kitobi
4 Ona tili
Seshanba
1 Jismoniy tarbiya
2 Frantsuz tili
3 O`qish kitobi
4 Ona tili
5 Matematika
Chorshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Musiqa
Payshanba
1 Russkiy yazik
2 Russkiy yazik
3 Tabiatshunoslik
4 Ona tili
5 Matematika
Juma
1 Matematika
2 O`qish kitobi
3 Texnologiya
Shanba
1 Matematika
2 Odobnoma
3 Tasviriy san`at

Dushanba
1 Jismoniy tarbiya
2 Matematika
3 O`qish kitobi
Seshanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 Musiqa
4 O`qish kitobi
Chorshanba
1 Russkiy yazik
2 Frantsuz tili
3 Russkiy yazik
4 Frantsuz tili
5 Tabiatshunoslik
Payshanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 Odobnoma
4 Texnologiya
5 O`qish kitobi
Juma
1 Ona tili
2 Matematika
3 Tasviriy san`at
4 O`qish kitobi
Shanba
1 Ona tili
2 Matematika
3 Jismoniy tarbiya

Dushanba
1 Matematika
2 Ona tili
3 Musiqa
4 Russkiy yazik
5 Ingliz tili
Seshanba
1 Ona tili
2 Russkiy yazik
3 O`qish kitobi
4 Matematika
Chorshanba
1 Ona tili
2 Jismoniy tarbiya
3 Matematika
4 O`qish kitobi
5 Ingliz tili
Payshanba
1 Matematika
2 O`qish kitobi
3 Texnologiya
4 Jismoniy tarbiya
5 Odobnoma
Juma
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Matematika
4 Tasviriy san`at
5 Atrofimizdagi olam

Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Ingliz tili
3 Ona tili
4 Matematika
5 O`qish kitobi
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Russkiy yazik
4 Matematika
5 Odobnoma
Chorshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Ingliz tili
4 Matematika
5 Texnologiya
6 Jismoniy tarbiya
Payshanba
1 Musiqa
2 Matematika
3 Tasviriy san`at
4 Ona tili
5 O`qish kitobi
Juma
1 Ona tili
2 Matematika
3 O`qish kitobi
4 Jismoniy tarbiya
5 Musiqa

Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Tabiatshunoslik
5 Musiqa
Seshanba
1 Ingliz tili
2 Russkiy yazik
3 Matematika
4 Ona tili
5 O`qish kitobi
Chorshanba
1 O`qish kitobi
2 Russkiy yazik
3 Ona tili
4 Matematika
5 Odobnoma
Payshanba
1 Jismoniy tarbiya
2 Matematika
3 Ona tili
4 Texnologiya
5 O`qish kitobi
Juma
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Tasviriy san`at
4 Jismoniy tarbiya
5 Matematika
6 Ingliz tili

Dushanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Musiqa
4 Matematika
5 Texnologiya
Seshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Odobnoma
5 Tabiatshunoslik
Chorshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Tasviriy san`at
5 Frantsuz tili
Payshanba
1 O`qish kitobi
2 Ona tili
3 Matematika
4 Frantsuz tili
5 Russkiy yazik
6 Jismoniy tarbiya
Juma
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Jismoniy tarbiya
4 Matematika
5 Russkiy yazik

Dushanba
1 Ona tili
2 Russkiy yazik
3 O`qish kitobi
4 Matematika
5 Musiqa
Seshanba
1 Russkiy yazik
2 Matematika
3 O`qish kitobi
4 Ona tili
5 Jismoniy tarbiya
6 Ingliz tili
Chorshanba
1 Ingliz tili
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
4 Matematika
5 Texnologiya
Payshanba
1 Ona tili
2 Tasviriy san`at
3 Matematika
4 O`qish kitobi
5 Odobnoma
Juma
1 Ona tili
2 Musiqa
3 Jismoniy tarbiya
4 Matematika
5 O`qish kitobi

Dushanba
1 Ona tili
2 Jismoniy tarbiya
3 Russkiy yazik
4 Matematika
5 O`qish kitobi
Seshanba
1 Matematika
2 Ingliz tili
3 O`qish kitobi
4 Russkiy yazik
5 Ona tili
Chorshanba
1 Ona tili
2 Ingliz tili
3 Jismoniy tarbiya
4 Matematika
5 O`qish kitobi
6 Musiqa
Payshanba
1 Ona tili
2 O`qish kitobi
3 Matematika
4 Tasviriy san`at
5 Odobnoma
Juma
1 Musiqa
2 Ona tili
3 O`qish kitobi
4 Matematika
5 Texnologiya

Dushanba
1 Tarix
2 Jismoniy tarbiya
3 Musiqa
4 Geografiya
5 Frantsuz tili
6 Ona tili
Seshanba
1 Matematika
2 Jismoniy tarbiya
3 Tasviriy san`at
4 Biologiya
Chorshanba
1 Ona tili
2 Adabiyot
3 Texnologiya
4 Ona tili
5 Matematika
6 Informatika
Payshanba
1 Russkiy yazik
2 Frantsuz tili
3 Adabiyot
4 Matematika
5 Ona tili
Juma
1 Vatan tuyg`usi
2 Matematika
3 Tarix
4 Ona tili
Shanba
1 Frantsuz tili
2 Texnologiya
3 Matematika
4 Russkiy yazik
5 Ona tili
6 Adabiyot

Dushanba
1 Ona tili
2 Geografiya
3 Musiqa
4 Tarix
Seshanba
1 Matematika
2 Vatan tuyg`usi
3 Jismoniy tarbiya
4 Tarix
5 Biologiya
6 Ingliz tili
Chorshanba
1 Adabiyot
2 Tasviriy san`at
3 Ona tili
4 Matematika
5 Ingliz tili
Payshanba
1 Ona tili
2 Adabiyot
3 Ona tili
4 Matematika
5 Texnologiya
Juma
1 Matematika
2 Ona tili
3 Jismoniy tarbiya
4 Russkiy yazik
5 Ingliz tili
Shanba
1 Matematika
2 Texnologiya
3 Russkiy yazik
4 Ona tili
5 Adabiyot

Dushanba
1 Texnologiya
2 Vatan tuyg`usi
3 Adabiyot
4 Ona tili
5 Ona tili